Utworzono gminna ewidencje zabytków dla miasta Piekary Slaskie w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. Obiekty ujete w w/w ewidencji wyszczególnione zostaly w zalaczniku do niniejszego zarzadzenia.