Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego dot. Uchwały Nr XXVIII/420/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 06.06.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/273/93 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich".