<>

 

Siedziba Spółki oraz kontakt

ul. Franciszka Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie

tel. 32 289-99-39

fax. 32 289-94-77

www.zgk.piekary.pl

e-mail: zgk@zgk.piekary.pl

Dane identyfikacyjne

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 272114359

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 653-00-04-144

Numer KRS: 0000124457

Kapital zakładowy: 253 000,00 zł

Skład Zarządu

Karolina Wadowska – Prezes Zarządu

Janusz Pasternak - Wiceprezes Zarządu

 

Prokurenci:

Adam Lukaszczyk

Karina Gola-Poloczek

Skład Rady Nadzorczej

Stanislaw Jarząbek

Marcin Bania

Arkadiusz Buchenfeld

Udział w kapitale zakładowym

100% Gmina Piekary Śląskie