<>

 

Siedziba Spółki oraz kontakt

ul. Franciszka Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie

tel. 32 289-99-39

fax. 32 289-94-77

www.zgk.piekary.pl

e-mail: zgk@zgk.piekary.pl

Dane identyfikacyjne

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 272114359

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 653-00-04-144

Numer KRS: 0000124457

Kapital zakładowy: 2 950 500,00 zł

Skład Zarządu

Krzysztof Ślusarczyk  – Prezes Zarządu

 

Prokurent:

 

Marcin Marczak

Skład Rady Nadzorczej

Stanislaw Jarząbek

Marek Tokarz

Marcin Bania

Renata Migalska-Sadkowska

Rafał Łataś

 

Udział w kapitale zakładowym

100% Gmina Piekary Śląskie