W sprawie:
zmiany Uchwaly Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budzetowej pod nazwa Zlobek Miejski w Piekarach Slaskich.

Data uchwaly:
2013-04-25

Numer uchwaly:
XXVII/398/13

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Slaskie

Uchwala wchodzi w zycie:
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3668