Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwaly w sprawie: zmiany Uchwaly Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budzetowej pod nazwa Zlobek Miejski w Piekarach Slaskich