Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji spolecznych
dotyczacych projektu uchwaly w sprawie: zmiany Uchwaly Nr VII/101/11/ Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokosci oplat za pobyt dziecka w Zlobku Miejskim w Piekarach Slaskich