Zarzadzenie Nr ORo.0050.27.2013 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany Uchwaly Nr XXIII/330/12 Rady Masta Piekary Slaskie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjecia "Programu wspólpracy Miasta Piekary Slaskie z organizacjami pozarzadowymi w roku 2013"