Ewidencja osób fizycznych i osób prawnych - użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Piekary Śląskie i nieruchomości