Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie zmiany Statutu Piekar Slaskich Miasta na prawach powiatu.