Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie  ustalenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi