Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji spolecznych
dotyczacych projektu uchwaly w sprawie: przyjecia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Slaskie na lata 2013-2015