Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji spolecznych
dotyczacych projektu uchwaly w sprawie: przyjecia Programu Przeciwdzialania Narkomanii Miasta Piekary Slaskie na rok 2013