Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji spolecznych
dotyczacych projektu uchwaly w sprawie: przyjecia Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Slaskie na rok 2013