Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi