Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie okreslenia wzoru deklaracji  o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi