Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi