SPRAWOZDANIE

z przebiegu konsultacji„Programu wspólpracy Miasta Piekary Slaskie

z organizacjami pozarzadowymi w roku