Zarzadzenie Nr ORo.0050.715.2012 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie okreslenia wzoru deklaracji 

o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi