Piekary Slaskie, dnia 8 listopada 2012 r.

 

 

POP.514.2.2012

 

ORGANIZACJE POZARZADOWE

i inne podmioty prowadzace dzialalnosc pozytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

dzialajace na terenie miasta Piekary Slaskie lub na rzecz jego mieszkanców

 

Szanowni Panstwo,

 

            Zwracam sie do Panstwa z propozycja konsultacji projektu pn ”Program wspólpracy Miasta Piekary Slaskie z organizacjami pozarzadowymi w roku

 

Przedmiotem konsultacji sa zapisy Programu tj.

a.       cele glówne i szczególowe ,

b.       zasady, formy i zakres wspólpracy,

c.       lista priorytetowych zadan publicznych,

d.       informacje o okresie i sposobie realizacji Programu,

e.       wysokosc srodków planowanych na realizacje Programu,

f.         sposób oceny realizacji Programu,

g.       informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji,

h.       tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert    w otwartych konkursach ofert.

 

            Wszelkie wnioski, propozycje i opinie dotyczace projektu Programu nalezy zglaszac do Pelnomocnika  Prezydenta Miasta Piekary Slaskie ds. Wspólpracy z Organizacjami Pozarzadowymi  p. Barbary Gruszki , w okresie od 8 do 20 listopada 2012r.

Pelnomocnik przyjmuje Panstwa opinie: telefonicznie (pod numerem telefonu 032-39-39-382). droga mailowa na adres ngo@piekary.pl, listownie lub osobiscie (adres: Urzad Miasta Piekary Slaskie; 41-940 Piekary Slaskie ul. Bytomska 84; pokój nr 214-II pietro)

 

 

 

Prezydent Miasta

Piekary Slaskie

 

(--) mgr inz. Stanislaw Korfanty

 

 

 

 

 

W zalaczeniu:

Projekt do konsultacji pn ”Program wspólpracy Miasta Piekary Slaskie z organizacjami pozarzadowymi w roku 2013”