Informacja o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego p.n. "Organizacja dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych w swietlicach srodowiskowych i ochronkach charytatywnych".