Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie podzialu miasta Piekary Slaskie na okregi wyborcze.