Zarzadzenie Nr ORo.0050.504.2012 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly nr XVIII/271/12 Rady Miasta Piekary Slaskie w sprawie przyjecia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piekary Slaskie w latach 2012 – 2016.