Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Piekary Slaskie   w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludnosci w roku 2012 pn. „Zorganizowanie w szkolach  szkolenia dot. bezpieczenstwa nad akwenami wodnymi, w szczególnosci bezpieczenstwa na zamarznietych akwenach wodnych. Zorganizowanie nauki plywania dla dzieci i mlodziezy oraz patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta i terenach przyleglych. Propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.