Odwolanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego      Gminy Piekary Slaskie w dziedzinie  ratownictwa i ochrony ludnosci w roku 2012 pn. „Zorganizowanie w szkolach  szkolenia dot. bezpieczenstwa nad akwenami wodnymi, w szczególnosci bezpieczenstwa na zamarznietych akwenach wodnych. Zorganizowanie nauki plywania dla dzieci i mlodziezy oraz patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta  i terenach przyleglych. Propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej