W sprawie:
przyjecia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piekary Slaskie w latach 2012 - 2016.

Data uchwaly:
2012-05-31

Numer uchwaly:
XVIII/271/12

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Slaskie

Uchwala wchodzi w zycie:
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4088