Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie przyjecia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piekary Slaskie w latach 2012 – 2016.