Zarzadzenie Nr ORo.0050.301.2012 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjecia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piekary Slaskie w latach 2012 – 2016.