INFORMACJA

dotyczaca rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego p.n. „Dozywianie dzieci ze srodowisk dysfunkcyjnych w  swietlicach srodowiskowych,  ochronkach charytatywnych  i punktach terapii”