INFORMACJA

dotyczaca rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego p.n. „Organizacja dzialan zwiazanych z przeciwdzialaniem zjawisku narkomanii, w tym prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego oraz akcji edukacyjnej”