INFORMACJA

dotyczaca rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego

p.n. „Organizacja miejsc wsparcia i dzialan samopomocowych sluzacych rozwiazywaniu problemów alkoholowych”