Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly  w sprawie okreslenia szczególowych warunków umorzenia w calosci lub w czesci, lacznie z odsetkami, odroczenia terminu platnosci, rozlozenia na raty lub odstepowania od ustalenia oplaty za pobyt dziecka lub osoby, która osiagnela pelnoletnosc przebywajac w pieczy zastepczej