Zarzadzenie Nr ORo.0050.72.2012 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie okreslenia szczególowych warunków umorzenia w calosci lub w czesci, lacznie z odsetkami, odroczenia terminu platnosci, rozlozenia na raty lub odstepowania od ustalenia oplaty za pobyt dziecka lub osoby, która osiagnela pelnoletnosc przebywajac w pieczy zastepczej