Ogloszenie - konkurs ofert na realizacje zadania gminy w zakresie pomocy i profilaktyki spolecznej w formie wspierania wykonania zadania p.n. "Organizacja dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych w swietlicach srodowiskowych i ochronkach charytatywnych"