<>

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly  w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Slaskich nadanego uchwala nr XXXIV/375/09 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 26 lutego 2009r.