W sprawie:
zmiany Uchwaly Nr XVI/182/07 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek oplaty targowej.

Data uchwaly:
2011-12-22

Numer uchwaly:
XIII/200/11

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Slaskie

Uchwala wchodzi w zycie:
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=283