W sprawie:
zmiany Uchwaly Nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 pazdziernika 2011 roku w sprawie okreslenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzialów i akcji w spólkach prawa handlowego z udzialem Miasta Piekary Slaskie.

Data uchwaly:
2011-12-22

Numer uchwaly:
XIII/189/11

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Slaskie

Uchwala wchodzi w zycie:
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=566