Zarzadzenie Nr ORo.0050.688.2011 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia  23 listopada  2011r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji  projektu uchwaly w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 73, nadanego uchwala Nr XXXIV/372/09 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 26 lutego 2009 roku.