Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

„Programu wspólpracy Miasta Piekary Slaskie z organizacjami pozarzadowymi w roku