W sprawie:
zmiany uchwaly Nr VII/84/11 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwaly Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie okreslenia zasad sprzedazy nieruchomosci stanowiacych lokale

Data uchwaly:
2011-09-29

Numer uchwaly:
X/149/11

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Slaskie

Uchwala wchodzi w zycie:
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4215