W sprawie:
zmiany Uchwaly Nr LX/624/10 z dnia 28 pazdziernika 2010 w sprawie podatku od nieruchomosci.

Data uchwaly:
2011-08-25

Numer uchwaly:
IX/137/11

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Slaskie

Uchwala wchodzi w zycie:
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3829