Podstawa prawna:

art. 4 ust. 2a, art. 14 ust. 1, 2, 6, 6a, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego

 

Dostęp:

Niejawny, wszystkie dokumenty przechowywane są w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej a następnie przekazywane do archiwum tut. Urzędu Miasta zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Dane usuwane są w przypadku realizacji wyroku lub jego przedawnienia – 10 lat. Informacje te nie podlegają obowiązkowi publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Adres:

Urząd Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 92

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej, I piętro, pokój nr 108

tel. 32 77 61 451, 32 77 61 459