Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly  w sprawie zmiany Statutu Piekar Slaskich Miasta na prawach powiatu