Zarzadzenie Nr ORo.0050.240.2011 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia  12 maja 2011 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji  projektu uchwaly w sprawie zmiany Statutu Piekar Slaskich Miasta na prawach powiatu