Zarzadzenie Nr ORo.0050.49.2011 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2011 roku realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia p.n. "Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane"