W sprawie:
przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 3 najemcy lokalu położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Kleeberga 2 klatka I, który nie złożył oświadczenia w terminie określonym w art. 34 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

Data uchwały:
2011-02-24

Numer uchwały:
V/50/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-02-24