Zamknij okno Drukuj dokument

Decyzja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr OR.0154-16/06 z dnia 9 października 2006r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wo

Decyzja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Nr OR.0154-16/06 z dnia 9 października 2006 r.

 

w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw …. oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.8 cytowanej ustawy i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.)

w związku z § 2 pkt.4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej …… z dnia 18 września 2006 r. (M.P. Nr 66, poz.678)

 

w celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na terenie miasta Piekary Śląskie

 

 

postanawiam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Powołać koordynatora gminnego w osobie Pana Grzegorza Filipczyka.
  2. Powołać operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem.

 

                                                             § 2

 

1.      Zakres obowiązków koordynatora gminnego określa załącznik Nr 8 do cytowanej wyżej uchwały PKW

2.      Zakres obowiązków operatorów systemów informatycznych określa załącznik Nr 9 do cytowanej wyżej uchwały PKW.

 

§ 3

 

Wykonanie Decyzji powierza się Pani Renacie Łuczak – Urzędnikowi Wyborczemu na terenie miasta Piekary Śląskie, oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

 

§ 4

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Załącznik do Decyzji

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Nr OR.0154-16/06 z dnia 9 października 2006 r.

 

 

 

 

Numer obwodu

 

 

 

Operator Obwodowej Komisji Wyborczej

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w Piekarach Śląskich

 

 

1

 

Pan Marek KOKOT

 

 

Środowiskowy Dom Kultury

ul. Tarnogórska 49

 

 

2

 

Pani Barbara GRUSZKA

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

ul. Tarnogórska 40

 

 

3

 

Pan Łukasz WŁODARCZYK

 

 

Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji

ul.Olimpijska 3

 

 

4

 

Pan Witold WALOSCZYK

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 9

ul.Księdza Waculika 10

 

 

5

 

Pan Kajetan KANSY

 

 

Rozdzielnia Gazu

ul.Generała.Maczka 3

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

6

 

Pan Adrian WACHOWIAK

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 11

ul. Śląska 8

 

 

7

 

Pan Adrian WACHOWIAK

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 11

        ul. Śląska 8

 

 

8

 

Pani Małgorzata MORAWIAK-SZYSLER

 

      

        Szkoła Podstawowa Nr 11

        ul. Śląska 8

 

9

 

Pan Lucjan MOLENDA

 

 

Miejskie Gimnazjum Nr 1

ul. Armii Krajowej 2

 

 

10

 

Pan Lucjan MOLENDA

 

 

Miejskie Gimnazjum Nr 1

ul. Armii Krajowej 2

 

 

11

 

Pan Piotr KAULA

 

 

Miejskie Gimnazjum Nr 2

  ul.Księdza Popiełuszki 8

 

 

12

 

Pan Piotr KAULA

 

     

      Miejskie Gimnazjum Nr 2

       ul.Księdza Popiełuszki 8

 

 

13

 

Pan Janusz HALEK

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ul. Bytomska 207

 

 

14

 

Pani Barbara KOWALSKA

 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul.Księdza Ficka 1

 

 

15

 

 

Pani Tatiana JUŚKIEWICZ

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Chopina 11

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

16

 

Pani Ilona WIĘCKOWSKA

 

Miejskie Gimnazjum Nr 3

ul. Bytomska 81a

 

 

17

 

Pani Katarzyna GARCZARCZYK

 

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

ul. Bytomska 62

 

 

18

 

Pan Jacek GRZMILAS

 

Liceum Ogólnokształcące

ul. Gimnazjalna 24

 

 

19

 

Pani Danuta DUCKA

 

 

Szpital Miejski ul. Szpitalna 11

 

 

20

 

Pan Józef NAMYSŁO

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szpitalna 9

 

 

21

 

Pan Józef NAMYSŁO

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szpitalna 9

 

 

22

 

Pan Piotr KAŁDONEK

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 12

ul.Związkowa 14

 

 

23

 

Pan Piotr FRISZ

 

 

Ośrodek Kultury „Andaluzja"

ul. Oświęcimska 45

 

24

 

Pan Marcin KAIM

 

 

Zespół Szkół Nr 1

ul. Skłodowskiej-Curie 49

 

25

 

Pan Marcin KAIM

 

 

Zespół Szkół Nr 1

ul. Skłodowskiej-Curie 49

 

26

 

Pani Dorota PRUS

 

Miejskie Gimnazjum nr 4

ul. Skłodowskiej-Curie 108

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

27

 

Pani Dorota PRUS

 

Miejskie Gimnazjum nr 4

ul. Skłodowskiej-Curie 108

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

28

 

Pan Dominik NOWAK

 

Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Biskupa Bednorza 29

 

 

29

 

Pan Łukasz TOMCZYK

 

Szkoła Podstawowa Nr 15

ul. Kotuchy 40

 

 

30

 

Pan Marcin KOT (od dnia 02.11.2006r.)

 

Dom Pomocy Społecznej ul.Trautmana 4

 

 

31

 

Pan Jarosław WOJTASIK

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

ul. Rycerska 15a

 

32

 

Pan Jarosław WOJTASIK

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

ul. Rycerska 15a

 

Łącznie 25 osób.

Załączniki

Decyzja Prezydenta Mista OR.0154-16-06 (40kB)    
Decyzja Prezydenta Mista OR_0154-16-06 (38.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Janina Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Wieczorek
Data wprowadzenia:2006-12-13 10:48:03
Opublikował:Janina Wieczorek
Data publikacji:2006-12-13 10:51:20
Ostatnia zmiana:2006-12-13 10:51:20
Ilość wyświetleń:3184