Data posiedzenia:
2009-03-11

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z dnia 11.02.2009 r. i 20.02.2009 r.
2. Analiza finansowa Szpitala Miejskiego na podstawie sprawozdań za lata 2007-2008.
3. Przedstawienie planu finansowego na 2009 rok.
4. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie stanowiska w kwestii określenia kierunku perspektywicznej działalności Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich.
5. Wolne głosy i wnioski.


Uwagi: