Data posiedzenia:
2009-03-12

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja i dyskusja na temat bieżącej sytuacji organizacyjno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich oraz perspektyw dalszego funkcjonowania Szpitala.
3. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie stanowiska Rady Miasta w kwestii określenia kierunku perspektywicznej działalności Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich.
4. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miasta.


Uwagi: