Zamknij okno Drukuj dokument

Protokół Nr 33/09 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej w dniu 23 marca 2009 r.

Data posiedzenia:
2009-03-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 23 lutego 2009 r.

2. Analiza realizacji Programu Uporządkowania Gospodarki Wodno - Ściekowej; finanse związane z programem oraz omówienie i rozpatrzenie projektów uchwał: w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie na okres od dnia 01.05.2009 r. do dnia 30.04 2010 r. (druk nr 227) oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego do kwoty 15 000 000 zł (druk nr 228).

3. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie za 2008 rok (druk nr 230) oraz omówienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta w Bytomiu dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu” (druk nr 220).

4. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie za 2008 rok (druk nr 231).

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2008 (druk nr 232) oraz omówienie i rozpatrzenie projektów uchwał: w sprawie przyjęcia do realizacji „Lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015” (druk nr 221) oraz w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu pomocy dziecku i rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015” (druk nr 222).

6. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śl. nr XVII/145/04 z 29.01.2004r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowej strategii integracji i polityki społecznej Miasta Piekary Śląskie na lata 2004-2010” (druk nr 233).

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał.

8. Rozpatrzenie wniosku o powołanie Komisji ds. przekształceń Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich.

9. Sprawy bieżące.


Uwagi:Załączniki

Protokół_Nr_33_09_z_Komisji_Budżetowo-Gospodarczej_z_dnia_23_03_2009 (182.5kB)    
Protokół_Nr_33_09_z_Komisji_Budżetowo-Gospodarczej_z_dnia_23_03_2009 (144.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Manowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Manowska
Data wprowadzenia:2009-05-05 13:07:27
Opublikował:Justyna Manowska
Data publikacji:2009-05-05 13:12:27
Ostatnia zmiana:2009-05-05 13:12:44
Ilość wyświetleń:1167