W załączeniu odpowiedzi na pytania z dnia 10.12.2020 r.